Ferie ved vandet
Afslapning og idyl
Tag et frirum fra hverdagen!

Valid HTML 4.01 Transitional

 

Persondataforordning:
Ansvarlig for beskyttelse af af persondata (GDPR) på www.urlaub-in.dk er:
 Morten Kristiansen      
Sørens Møllevej 16  6440 Augustenborg
tlf 0045 21 45 55 97       E-mail: info@msnana.dk

 

Ved kontakt til ovennævnte kan der anmodes om:
information om registrede persondata og bearbejdelse og korrektion deraf.
Sletning af data
Begrænsning af bearbejdelse af persondata ifald af der pga juriske omstændigheder ikke muliggør sletning af data.
Modsigelse af databearbejdelse af dine data hos os og dataoverførelse, ifald af at der er givet samtykke dertil, eller der er skrevet kontrakt derpå.
Ifald af der er givet samtykke kan denne til enhver tid tilbagekaldes.
Det er til enhver tid muligt at klage til datatilsynet ( www.datatilsynet.dk )


Hvordan behandler vi dine oplysninger:
Morten Kristiansen behandler de oplysninger du indtaster på vores kontaktformular, når du kontakter os. Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne svare dig og levere den ydelse du har anmodet om.
Når du anmoder om en ydelse giver du samtidig samtykke. Vi behandler herefter dine oplysninger for at kunne give dig den service du har anmodet om.
Oplysningerne er typisk:
Navn, Adresse, Tlf. Nr. E-mailadresse, CVR nr
Cookies når du bruger vores hjemmeside
CPR nr, når du skal betale som privatperson


opbevaring af oplysninger:
Vi opbevarer dine oplysninger så længe der er sagligt behov for det. Det betyder bl.a., at når du har bestilt noget hos os, så opbevares oplysningerne mindst indtil servicen er fuldført.
Vi opbevarer desuden dine oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde Morten Kristiansens forpligtelser over for dig som bruger og for at opfylde loven. Det gælder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmaterialer i 5 år.
Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes elektronisk - hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt rettes datoen for" sidst opdateret" nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.


Hvem har adgang:
Adgang til personoplysninger har Morten Kristiansen.
Morten Kristiansen er også dataansvarlig på www.urlaub-in.dk.


Tredjemand:
Oplysninger afgivet til www.urlaub-in.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Anmeldersite:
Vær opmærksom på flg.:
Såfremt websitet betjener sig af et anmeldersite, betragtes dette som videregivelse af oplysninger til tredjemand. Dette SKAL oplyses her og angives, HVEM oplysningerne VIDEREGIVES til.
Spørgsmål af enhver art bedes foretaget på kontaktformular eller E-mail. Dermed accepteres registrering af dine persondata. Hertil forudsætter det en valid E-mail adresse som bruges til tilegnelse af afsender og svar dertil. Øvrige oplysninger er optionale. Dine oplysninger bruges/gemmes til bearbejdelse af dine spørgsmål. Efter besvarelse slettes dine personoplysninger automatisk ved brug af scriptbibliotek ( Google webfonts )
For at vise vores indhold korrekt, også grafisk i forskellige browsere, bruger vi scriptbiblioteker og skriftbiblioteker i vores website. F.eks. Google webfonts. ( https://www.google.com/webfonts/ ) Google webfonts forhindrer flere gange download og deponering/ gem i din browser. I fald af din webbrowser ikke understøtter Google webfonts vises indhold i standard skrift.
Ved opkald til scriptbibliotek eller skriftbibliotek udløses der automatisk en forbindelse til udbyderen af biblioteket. Derved er det teoretisk muligt –aktuelt- og alligevel uklart om og ifald til hvilke formål udbyderen opsamler data i hvilke biblioteker.
Persondataforordningen for biblioteksudbyderen ” Google” finder du her: https:www.google.com/polices/privacy/
Indsigelse og indsigt:
Som registreret hos Morten Kristiansen har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt, i hvilke oplysninger, der registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Morten Kristiansen via e-mail: info@msnana.dk .

Klage:
Hvis du vil klage over den købte service hos Morten Kristiansen, skal du rette henvendelse til
Morten Kristiansen via e-mail: info@msnana.dk .
Enhver tvist mellem kunden og Forretningen afgøres under dansk lovgivning.

Cookies:
En Cookie er en lille datafil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer. Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk, der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende, der kan gøre skade på din computer. Læs evt. mere om cookies på www.cookiecentral.com.
www.msnana.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan Slettes- blokeres: http://minecookies.org/cookiehandtering .

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.